• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Werving en- behoud

Tennisschool Plijnaar helpt verenigingen intensief met ledenwerving

Eerst geven wij een gedetailleerde presentatie over alle facetten van ledenwerving. Hierin wordt onder andere besproken:
• wat is de positionering van de club
• wat zijn de behoeften van de huidige en potentiële leden
• welke wervingsacties zijn productief en hoe pak je dat aan
• hoe maak je de vereniging meer zichtbaar
• welke tactieken kan je toepassen om het potentiële lid daadwerkelijk lid te laten worden

Na de presentatie is het voor de vereniging duidelijker wat ze exact wil en vooral hoe ze dat wil bereiken.
Als samen is bepaald welke activiteit of activiteiten voor de vereniging zal worden uitgevoerd kan er gebruik worden gemaakt van de vele draaiboeken die de tennisschool heeft klaar liggen. In het gehele proces wordt de vereniging begeleid door de tennisschool.

Ledenbehoud

Ook begeleid Tennisschool Plijnaar de vereniging bij het behoud van de leden. Ledenbehoud is wellicht nog belangrijker dan ledenwerving want als er geen leden weggaan hoeven er ook geen leden bij te komen!
De tennisschool heeft een handboek samengesteld waar vele mogelijkheden in beschreven worden om leden voor langere perioden voor de vereniging te behouden. Daarin worden onderwerpen behandeld zoals:
• het betrekken van de leden bij de club
• (prettige!) communicatie
• opvang van nieuwe leden
• (tennis) aanbod van de vereniging
• het werven van vrijwilligers en vele andere do’s en dont’s.

De tennisschool zal dit handboek persoonlijk toelichten en de vereniging bijstaan in het proces.