Vereniging

 
'Waar wij ons mee onderscheiden is onze grote betrokkenheid bij de vereniging' 

 

  • Kwalitatief hoogwaardige lessen met trainingsprogramma’s op maat 
  • Proactieve houding met betrekking tot ledenbehoud en ledenwerving
  • Enthousiaste KNLTB-gecertificeerde leraren
  • Mede-opstellen van technisch beleid en organisatie
  • (Loon) Administratie van de trainers en/of facturering van de lessen
  • Organisatie van open dagen, clinics, toernooien en demonstratiewedstrijden
  • Begeleiding bij wedstrijden van leerlingen
  • Coaching van trainers

Tennisschool Plijnaar werkt uitsluitend met zeer gemotiveerde KNLTB-gecertificeerde leraren óf leraren die op dat moment daarvoor in opleiding zijn. Iedere club wil graag zekerheid met betrekking tot de kwaliteit van de trainers. Door ons uitgebreide netwerk zijn wij in staat, indien nodig, een leraar te vervangen in geval van ziekte. Het is voor ons van belang dat de trainer een enthousiaste houding heeft. Dit is met name belangrijk om het jeugdtennis te stimuleren!

Nu de ledenaantallen bij de meeste clubs terug lopen is het van groot belang om op een professionele en enthousiaste manier ervoor te zorgen dat de leden behouden blijven. Tennisschool Plijnaar heeft een handboek geschreven waar vele mogelijkheden in beschreven worden om leden voor langere perioden voor de club te behouden.

Daarnaast zet Tennisschool Plijnaar zich ook in voor uw club om leden te werven. Wij hebben de expertise en ervaring in huis om diverse activiteiten te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schooltennis, invitatietoernooi(en), open dagen, etc. 

Een open dag is een goede manier om de tennisclub onder de aandacht te brengen van de stad, dorp of wijk waar de club gehuisvest is. Tijdens die open dag kunnen er bijvoorbeeld clinics worden gegeven, wedstrijden georganiseerd, een demonstratiewedstrijd en allerlei activiteiten die het tennis promoten. Deze clinics en demonstratiewedstrijden kunnen wij zelf verzorgen, maar er kunnen via onze contacten in de tenniswereld ook bekende (ex)-tennissers worden ingeschakeld. 

Wij bieden betrokkenheid bij het technische beleid van uw club. Dit houdt in dat wij niet alleen meedenken over en helpen bij het opstellen van het beleid maar eventueel ook de uitvoering van het beleid aansturen. Uiteraard wordt dit gehele technische plaatje gemaakt in goed overleg met het bestuur en de jeugd- en technische commissies. Dit om alle plannen en lopende zaken goed af te stemmen en zo nodig bij te sturen.

Wij verzorgen op aanvraag de (loon)administratie van alle trainers, zodat de club daar geen omkijken meer naar heeft. Ook het factureren van de lessen (clubles én privéles) kan door Tennisschool Plijnaar verzorgd worden. Dit neemt de club én de vrijwilligers veel administratief werk uit handen.

wibo-plijnaar

Een trainer moet ook aanwezig zijn bij wedstrijden van leerlingen om te analyseren wat er goed en minder goed  gaat . Dat is van essentieel belang om het spel van de leerling te verbeteren- iedereen tennist en gedraagt zich anders tijdens een wedstrijd dan op een training. Door te observeren hoe de speler zich op de baan in technisch, tactisch, mentaal en conditioneel aspect gedraagt, kunnen wij die informatie gebruiken in onze trainingen om nóg gerichter met de sterke en zwakke punten van de leerling aan de slag te gaan. Op deze manier zal iedere speler zich optimaal ontwikkelen. Het gaat immers niet alleen om het verbeteren van de zwakke punten, maar juist ook om het nog verder versterken van de sterke punten. Dus wederom is hier onze betrokkenheid bij de leerlingen (dus de club) van groot belang.