Schrijf je hier in:

 

Aanbod Tennislessen 2019  TV Bosch en Duin door Tennisschool Plijnaar

  

(Dit aanbod is alleen voor de seniorlessen. De junioren kunnen het formulier van de Jeugdcommissie invullen en bij hen inleveren!)

Groepsles

Een groep bestaat uit 4 personen. Je wordt indien mogelijk ingedeeld bij andere enthousiaste tennissers van dezelfde leeftijd en niveau. Je kunt je ook met een compleet groepje aanmelden.        

Aantal keer:                           11/ 21                          

Lesduur:                                 50 minuten                    

Minimaal aantal  personen: 4

Ga hier naar beneden en vul je gegevens in!

Competitietraining

Tennisschool Plijnaar verzorgd ook competitietraining. Je geeft je uiteraard met je competitieteam op en we beginnen in de week van 18 maart. De training beslaat de gehele competitieperiode. 

Aantal keer:                            11 (daarna kan je je opgeven voor een nieuw blok met lessen)           

Lesduur:                                  50/ 75 minuten                    

Minimaal aantal  personen: 4. Maximaal 8.

Ga hier naar beneden en vul je gegevens in!

Privéles

Tijdens deze les kunnen we dieper ingaan op jouw specifieke aandachtspunten zowel technisch als tactisch. Het is ook mogelijk om 1 of een paar lessen te nemen zodat je niet vast zit aan een cyclus. Ook mogelijk met 2 personen!

Lesduur:                                 50 of 75 minuten

Voor privéles neem direct contact op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of bel 06 10579988

 

 

Alleen leden van TV Bosch en Duin kunnen zich opgeven voor de tennisles. 

Ben je nog geen lid meld je dan aan bij www.tvbd.nl.

De beschikbaarheid van de leerlingen en de indeling bepaalt door wie er wordt les gegeven.

Bij een hoge beschikbaarheid wordt de kans op deelname aan de lessen groter!

Zorg ervoor dat de beschikbaarheid overeenkomt wanneer je met meedere personen inschrijft. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

Indien de voorkeursdag of tijd vol is word je mogelijk op een andere tijd ingedeeld.

 

BELANGRIJK! Bij deze stap vragen wij u om aan te geven wanneer u beschikbaar bent om lessen te volgen. Hoe meer ruimte u ons aangeeft om te plannen, des te groter is de kans dat wij uw les op die desbetreffende dag binnen de aangegeven tijden kunnen plaatsen.

Voor akkoord:

LESREGLEMENT TV BOSCH EN DUIN ZOMER

 1. Een lesuur beslaat 50 minuten, een half lesuur 25 minuten.
 2. De lessen worden gegeven op de banen van TV Bosch en Duin.
 3. Niet verschijnen op de les is voor rekening leerling.
 4. Lessen die geen doorgang vinden door absentie van de leraar worden altijd ingehaald.
 5. In de reguliere schoolvakanties van het basisonderwijs worden er geen lessen verzorgd: 1 week in de meivakantie (28april- 6 mei) en 6 weken zomervakantie (14 juli- 26 augustus).
 6. Eventueel in te halen lessen worden in onderling overleg ingehaald met dien verstande dat er wel enige flexibiliteit van de leerling wordt gevraagd.
 7. Voor zowel de jeugd- als de seniorenlessen worden er in de zomer-lescyclus maximaal 2 lessen wegens onvoorziene weersomstandigheden ingehaald. De eerste les wordt ingehaald, de tweede niet. De derde wel en de vierde niet.
 8. Lessen die in een lescyclus uitvallen door erkende feestdagen worden niet ingepland.
 9. Een eenmaal gestarte les geldt als een gegeven les.
 10. De leraar bepaalt in overleg met de groundsman wanneer een les geen doorgang kan vinden wegens baan technische redenen.
 11. Leerlingen dienen op tijd te verschijnen op de lessen.
 12. Lessen mogen alleen gevolgd worden in passende tenniskleding en het vereiste schoeisel.
 13. De leerlingen gedragen zich zoals dat hoort op een tennisbaan en kunnen daarop door de trainers ook aangesproken worden.
 14. Alle onregelmatigheden mbt de lessen worden eerst met de betreffende trainer  besproken.
 15. In alles waar dit reglement niet in voorziet hebben de trainers en het bestuur het laatste woord.
 16. Wanneer de lesgroep niet vol zit (bv 3 ipv 4 personen) zal er in overleg met de leerlingen worden gekozen uit twee mogelijkheden: óf het totaal aantal leerlingen betalen voor de hele groep óf de les zal qua tijd worden ingekort (in het voorbeeld 37,5 minuten ivp 50).
 17. Je schrijft je in voor een blok van een aantal lessen. 
 18. Wanneer je niet in de gelegenheid bent te komen lessen kun je een invaller regelen. Het financiële aspect (wie betaalt deze les) wordt onderling geregeld. 
 19. Wanneer een les  gemist is bestaat de mogelijkheid die in te halen in een groep met hetzelfde niveau wanneer een deelnemer zich afmeldt uit desbetreffende groep. Dit in overleg met de trainer.

Financiën