• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Bij Tennisschool Plijnaar werken alle trainers volgens dezelfde visie, waardoor iedereen technisch op één lijn zit en de leerling altijd dezelfde kwaliteit van een leraar kan en mag verwachten. Dit realiseren wij door met regelmaat samen met de leraar les te geven op zijn of haar club. 


De belangrijkste basisvoorwaarde van een goede tennisles is dat er met plezier en enthousiasme wordt gespeeld. Wij werken vanuit een positieve instelling waarbij er niet alleen wordt gehamerd op wat er niet goed gaat, maar juist ook op wat er wél lukt.

greep De trainingen worden altijd aangepast aan het niveau van de groep leerlingen. Dit kunnen jeugd-, senioren- of wedstrijdspelers zijn, waarbij in iedere groep altijd de (individuele) leerling centraal staat. Als er in groepen wordt lesgegeven krijgt iedere leerling individuele tips. Afhankelijk van de leerling - en zijn/haar 
doelstellingen – wordt bepaald hoe er getraind zal worden in technisch, tactisch, mentaal of conditioneel opzicht. Ook de manier van communicatie wordt per leerling aangepast. Onze ervaring leert dat de ene leerling meer is gebaat bij een directe aanpak, terwijl de ander bijvoorbeeld meer een gemoedelijke benadering nodig heeft. Alle trainers zijn consequent in hun gedrag zodat u precies weet wat u kunt verwachten, iets dat met name bij de kinderlessen van groot belang is.

In de trainingen, die zowel overdag als 's avonds worden aangeboden, wordt gewerkt met groepen van beginnende en gevorderde tennissers. Door te werken in kleine groepen hebben de trainers de mogelijkheid om de individuele tennissers veel aandacht te geven. Naast de groepslessen bestaat de mogelijkheid om privélessen te nemen, zowel individueel als met tweetallen. 
 Tennisschool Plijnaar maakt gebruik van videoanalyses; waarbij we frame voor frame (beeld voor beeld) analyseren wat er precies gebeurt bij iedere slag. Vervolgens zetten wij dezelfde slag (uit dezelfde hoek gefilmd) van een topspeler ernaast om exact te duiden wat het verschil is op verscheidene sleutelmomenten van de slag. Daarna mailen wij deze data naar de leerling zodat hij of zij dit thuis kan bekijken en we dit later samen kunnen evalueren.

Techniek 


Onze technische trainingsmethoden sluiten aan bij de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in het tennis hebben plaatsgevonden, zo worden er onder andere ‘moderne’ grepen aangeleerd. Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van iedere speler zal de trainer zijn technische aanwijzingen hierop aanpassen. De trainer zal dit vervolgens stapsgewijs uitbouwen tot de gewenste doelstelling is bereikt.

Iedere trainer heeft de beschikking over het technisch handboek dat is samengesteld door Tennisschool Plijnaar waarin alle stadia van de slagen (voorbereiding, raakpunt etc.) minutieus zijn uitgeschreven. Ook staan er didactische tips in die zich al jaren in de praktijk hebben bewezen. 

begeleiden

Tactiek 


Vaak wordt er weinig aandacht besteed aan tactiek, terwijl dit onderdeel toch van essentieel belang is om een hoog niveau te halen. Een speler met een beperkte techniek kan, indien tactisch goed onderlegd, behoorlijk veel compenseren. Vooral de wat oudere speler die laat met tennis is begonnen, zal meer moeite hebben zich technisch ‘perfect’ te ontwikkelen. Het accent kan dan meer op de tactiek gelegd worden. Tennisschool Plijnaar heeft een tactisch handboek samengesteld dat de leerling tactische basiskennis biedt in elke spelsituatie.

 

Begeleiden trainers 


Het begeleiden van de trainers zal gebeuren tijdens de lessen van de desbetreffende trainer bij de club. Op deze manier wordt de betrokkenheid verhoogd en krijgt de trainer directe feedback die hij of zij gelijk in de praktijk kan toepassen. Hierdoor zal de kwaliteit van de les toenemen en daarmee ook de vooruitgang van de leerlingen.